Vällkommen till GBunique

Specialist på botox och fillers

Botox i Stockholm

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

BOTULINUMTOXIN

Rynkor är en del av ansiktets åldrande och skrattrynkor kan vara charmerande. Men arga och sura rynkor kan ge fel budskap via kroppsspråket och är ofta något man vill korrigera. Rynkor uppstår när huden förlorar volym och elasticitet och har ofta ett samband med de mimiska muskler som finns i ansiktet men kan också uppstå på grund av tyngdkraftens verkningar.

Ren toxin- bästa resultat

Vi utför toxin behandlinhar med den senaste botulinum toxin från Mertz Bocutur/Xeamin. Samt med Vistabel från Allergan. 

Vad är botulinum toxin typ-A?

Botulinum toxin, är ett protein som produceras naturligt från bakterieaktivitet. Forskare upptäckte 1949 att denna substans blockerar neuromuskulär transmission - signaler från nervändarna till musklerna som ”talar” om för musklerna att spänas.

Botulinum toxin typ-A fungerar genom att tillfälligt minska muskelsammandragningar. När dessa muskler är avslappnade, minskar sannolikheten för att djupa linjer bildas.

Vilka områden kan man behandla?

    -panna

    -argrynkan/glabella

    -kråksparkarna

    -bunny lines gummy smile

    -asymmetriskt leende

    -behandling för en väldefinierad käklinje

    -platysma/hals muskeln

    -bruxism- tandgnissling

    -hyperhydros- arm/handsvett

Biverkningar:

    -Behandlingsrelaterade så som rodnad, blåmärke

    -Lätt huvudvärk inom 24h

    -Effekt på närliggande muskler på grund allergiska reaktioner

 

Kontraindikationer:

    -Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

    -Generaliserad störning i muskelaktiviteten (t.ex. myastenia gravis, Eaton‑Lamberts syndrom) I

    -nfektion eller inflammation vid tilltänkt injektionsställe.

 

Eftervård:

    -Undvik att massera eller beröra behandlat område minst 4 timmar efter behandling

    -Undvik smink, allmäna bad, träning, alkohol 24 timmar efter behandling

    -Viktigt att fortsätta behandla kontinuerligt (var 6:e månad) för mer långvarig och  bättre resultat.

    -Behandlingsintervallet kan ökad upp till 6 (i vissa fall mer) månader beroende på  muskelaktivitet och kontinuerlig behandling från det första behandlingstillfället.