Vällkommen till GBunique

Specialist på botox och fillers

Botox är ett muskelavslappnande medel som slätar ut rynkor och ger huden ett jämnare utseende med naturligt vacker lyster. Resultatet är synbart efter ca 1 vecka och håller vanligtvis i ca 3–6 månader men kan vid långvarig användning få ännu längre hållbarhet. Amandakliniken utför trygga och säkra botoxbehandlingar som minskar mimiska rynkor såsom argrynkan mellan ögonbrynen, tvärveck i pannan och kråksparkar runt ögonen men också för eyebrowlift, noselift och liplift m.m.

Ren toxin- bästa resultat

Vi utför toxin behandlinhar med den senaste botulinum toxin från Mertz Bocutur/Xeamin. 

 

Bocouture/Xeomine Bocouture/Bocouture kallas också som Xeomin (botulinum toxin type A).

 

- Vad är botulinum toxin typ A? Botulinum toxin, är ett protein som produceras naturligt från bakterieaktivitet. Forskare upptäckte 1949 att denna substans blockerar neuromuskulär transmission - signaler från nervändarna till musklerna som ”talar” om för musklerna att spänas.

 

-Bocouture/Xeomine fungerar genom att tillfälligt minska muskelsammandragningar. När dessa muskler är avslappnade, minskar sannolikheten för att djupa linjer bildas.

 

-Vad är Bocouture/Xeomin? Ett receptbelagt medel som används för att tillfälligt förbättra ansiktsmimiken.

 

 Vilka områden kan man behandla?

    -panna

    -argrynkan/glabella

    -kråksparkarna

    -bunny lines gummy smile

    -asymmetriskt leende

    -behandling för en väldefinierad käklinje

    -platysma/hals muskeln

    -bruxism- tandgnissling

    -hyperhydros- arm/handsvett

 

-Vad är skillanden mellan Bocouture och andra botulinum toxiner typ A som Botox (Vistabel) och Dysport (Galderma)? Det påstår sig vara den mest innovativa typ av botulinumtoxin A på grund av sin formulering. I denna typ, har ett omfattande reningssystem använts för avlägsnande av komplexbildande proteiner från botulinumtoxinet. Jämfört med de andra toxiner, Bocouture/ Xeomin bestå av ren 150 kD neurotoxin. Det har godkänt för behandling av blefarospasm och cervikal dystoni i Storbritannien samt för kosmetisk användning sedan 2010 under varumärket Bocouture. Det anses allmänt att immunreaktionen främjas av bakteriella proteiner som finns i andra produkter som resulterar i en förlust av deras effekt och minskad varaktighet. Kliniska studier genomfördes på Bocouture, med den lägsta proteinhalten i jämförelse med alla andra typer av botulinumtoxiner. Dessa studier visar också att upprepade injektioner med höga doser av Bocouture inte främjar produktionen av neutraliserande antikroppar. Detta innebär att Bocouture ger liknande resultat som andra typer av botulinumtoxin produkter utan risk för bildning av antikroppar.

 

Biverkningar:

 

    -Behandlingsrelaterade så som rodnad, blåmärke

    -Lätt huvudvärk inom 24h

    -Effekt på närliggande muskler på grund Allergiska reaktioner

 

Kontraindikationer:

    -Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

    -Generaliserad störning i muskelaktiviteten (t.ex. myastenia gravis, Eaton‑Lamberts syndrom) I

    -nfektion eller inflammation vid tilltänkt injektionsställe.

 

Eftervård:

    -Undvik att massera eller beröra behandlat område minst 4 timmar efter behandling

    -Undvik smink, allmäna bad, träning, alkohol 24 timmar efter behandling

    -Viktigt att fortsätta behandla kontinuerligt (var 3:e månad) för mer långvarig och        bättre resultat.

    -Behandlingsintervallet kan ökad upp till 6 (i vissa fall mer) månader beroende på    muskelaktivitet och kontinuerlig behandling från det första behandlingstillfället. .